KULLANIM KOŞULLARI

Web sitesinin sahibi MORMAK Çelik Döküm Fabrikası olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'ya aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'ya ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası , sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'nın, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'nın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'nın web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web sayfasında değişiklik yapma hakkı

MORMAK Çelik Döküm Fabrikası işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web sayfalarına link verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, MORMAK Çelik Döküm Fabrikası link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı MORMAK Çelik Döküm Fabrikası dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, MORMAK Çelik Döküm Fabrikası bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin uyarı

MORMAK Çelik Döküm Fabrikası web sitesinin sahibi MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'nın ya da MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'nın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

MORMAK Çelik Döküm Fabrikası , bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MORMAK Çelik Döküm Fabrikası , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Siteye yüklenen hertürlü bilgi ve resim bilgilendirme amaçlı olup, izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır. Site sahibi eğer istenilirse bu bilgi ve belgeleri kaldırmakla yükümlüdür. Ajans ROTA hiçbir şekilde bu bu sitede yazılan bilgi ve resimlerden sorumlu değildir.

Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Ürünler   |   Referanslar   |   Kullanım Koşulları   |   İletişim

Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.   |   MORMAK Çelik Döküm Fabrikası 

 
Tasarım : Kent Bilgi Ajans